امام زاده های بختیاری, بختیاری, فرهنگ بختیاری

امام زاده های سرزمین بختیاری(بخش دوم)

زیارتگاه های سرزمین بختیاری(2)

امام زاده ها-زیارتگاه های سرزمین بختیاری

(نیاز به تکمیل و ویرایش دارد)

فهرست مطالب

امام زاده ها-زیارتگاه های سرزمین بختیاری-خوزستان

1-امامزاده سلطان ابراهیم(ع) ایذه

2-بقعه مطهر حضرت دانیال نبی(ع)- شوش دانیال

3-امامزاده سید محمد سبزقبا(ع)- دزفول

4-امامزاده سید صالح- ايذه، روستاى مرغا

5-امامزاده شاهزاده عبدالله(ع)- باغملک

6-امامزاده عبدالله(ع)- شوشتر

7-بقعه امامزاده بی ‏بى بتول- مسجد سليمان

8-بقعه سيد محمد صالح علمدار -رامهرمز

9-امامزاده بابا احمد -اندیکا

10-امامزاده محمد بن زید(ع) ـ گتوند

11-بقعه شاه ابوالقاسم-دزفول

12-بقعه مرتضى على -هفتگل، روستاى چمن لاله

13-بقعه سيد محمد ماهرو -شوشتر

14-بقعه شیخ شوشتری-شوشتر

15-امام زاده ابراهیم-بهبهان

16-بقعه شاهزاده محمد- بهبهان

17-بقعه اويس قرنى- دزفول، روستيا دو بندار

18-بقعه امام زاده حیدر-بهبهان

19-امام زاده هفت شهیدان -مسجدسلیمان

20-بقعه سيد احمد- شوش- جنب روستاى خير آباد

21-امامزاده محمد بن جعفر طیار(ع)- دزفول

22-بقعه بابا زاهد – انديكا

23-بقعه علمدار-رامهرمز

24-بقعه براء بن مالک انصاری- شوشتر

25-بقعه دعبل خزاعی- شوش دانیال

26-امامزاده سلطانعلی رودبند(ع) ـ دزفول

27-امامزاده شاه چراغ-اندیمشک

28-بقعه سید محمد گیاهخوار گلابی-شوشتر

29-بقعه امام‏زاده زين العابدين-دزفول

30-مقام حضرت صاحب الزمان(عج)- شوشتر

31-امامزاده سلیمان – روستای رباط باغملک

32-بقعه حضرت على- بهبهان، روستاى حضرت على عليه ‏السلام

33-بقعه عباس ابن محمد ابن جعفر -شوش

34-بقعه سيد طاهر -شوش

35-بقعه پير جمال- بهبهان- روستاى كلگه

36-بقعه سيد شمس الدين –شوشتر-روستاى شيخ شمس الدين

37-بقعه سيد حسين- شوشتر

38-بقعه موسى بن جعفر –بهبهان

39-بقعه عنون بن جعفر- شوشتر- روستاى عون

40-بقعه هفت تن –رامهرمز- روستاى رستم آباد

41-بقعه پير حسن على- رامهرمز

42-بقعه سيد احمد -هفت تپه- روستاى سيد احمد

43-بقعه سيد صائم -هفت تپه-سه كيلومترى چغازنبيل

44-بقعه على عون -هفت تپه- در اراضى نيشكر

45-بقعه عباس بن على -هفت تپه- 1 كيلومترى جاده چغازنبيل

46-بقعه سيد محمد- باغملك- روستاى چم سيده محمد

47-بقعه حضرت سليمان- باغملك- روستاى رباط

48-بقعه غيب ابن على –شوش- روستاى خير آباد

49-بقعه على مالك ـ ابراهيم و عقيل دزفول

50-بقعه جابر بن عبدالله انصارى دزفول

51-بقعه متبركه عباسعلى- دزفول، خيابان آفرينش

52-بقعه بابا حزقيل- دزفول

53-بقعه سيد محمد- دزفول، محله لب خندق

54-بقعه ابالفضل العباس عليه‏السلام -شوشتر

55-امامزاده سیدخدر – روستای سوزی بخش دهدز

56-امامزاده محمدابراهیم – روستای اوند بخش دهدز

57-امامزاده شهپیر – روستای گدار شهپیر بخش دهدز

58-امامزاده خنگ سوار – بارانگرد

59-امامزاده کلبور سوار و سیداحمد – روستای تنگ کرد تکیه قلعه تل

60-امامزاده سیدبهزاد – بخش صیدون باغملک

61-امامزاده شاه رودبند – بخش مال صیدی هلایجان ایذه

62-امامزاده شاه رودبند-ر منطقه منجنیق باغملک

63-امامزاده قاسمعلی – روستای درویشیان باغملک

 

امام زاده ها-زیارتگاه های سرزمین بختیاری-چهارمحال و بختیاری

(نیاز به تکمیل و ویرایش دارد)

 

1-امامزاده سید عیسی(ع)-سرآقا سید

2-امام زاده سیدمیراحمد-باباحیدر

3-امام زاده حلیمه و حکیمه خاتون ـ شهرکرد

4-امام زاده سیدبهاءالدین محمد- شیخ شبان- وردنجان

5-امام زاده حمزه علی – چغاخور ـ بلداجی

6-امام زاده شاه منظر خاتون -هفشجان

7-امام زاده سیدسعید- چلیچه –فارسان-میزدج سفلی

8-امام زاده سید محمد -سورشجان

9-امام زاده حیدربن مالک- باباحیدر

10-امام زاده سیدمحمد- فارسان

11-امام زاده شاه البرز -آلیکوه

12-امام زاده شاهزاده عبدالله-اردل

13-امام زاده قیس و شیت- امام قیس – گندمان

14-امام زاده باباپیراحمد- بن-سامان

15-امام زاده شیخ زین الدین -طاقانک

16-امام زاده سید محمد- فرخ شهر

17-امام زاده عزیزاله –شهر کیان

18-امام زاده عبداله- سورک دستگرد

19-امام زاده سلطان محمد( معروف به سبزپوش)- مهدیه –شهرکرد

20-امام زاده سکینه خاتون و زبیده خاتون- طاقانک

21-امام زاده سید محمد- بارده -وردنجان

22-امام زاده سیدمحمد سلطان زرین درخت- خانمیرزا

23-امام زاده سید محمداکبر -دستگرد -چغاخور

24-امام زاده امامزاده قنبرعبدال –گوشه- فارسان-میزدج سفلی

25-امام زاده ابراهیم- دشت زرین ـ کوهرنگ

26-امام زاده محمد حنفیه -میلان بابااحمدی -فلارد ـ لردگان

27-امام زاده بابا محمود ـ شهرکرد

28-امام زاده شرف غیبی- ارجنک

29-امام زاده سید محمد –کران-فارسان- میزدج سفلی

30-امام زاده شیرمرد علی -گندمان

31-امام زاده سلطان ابراهیم- سرپیر – گندمان

32-امام زاده عسگر و علی -گندمان

33-امام زاده شاهزاده عزیز ـ بروجن

34-امام زاده علی ابن احمد -دهنو ـ بروجن

35-امام زاده میرحیدر شاه -نقنه

36-امامزاده سید سلیمان -سوادجان هوره ـ شهرکرد سامان

37-امام زاده پیر محمدعلی بیژگن- پشتکوه -فلاردـ لردگان

38-امام زاده امامزاده محمود شهسوار- منج ـ لردگان

39-امام زاده نجم الدین – ارمند ـ لردگان

40-امام زاده خاتون حلب- دشتک

41-امام زاده جعفر -گهرو

42-امام زاده سیدعلی‌اکبر- نافچ

43-امام زاده سیدعیسی ـ شهرکرد

44-امام زاده میرطاهر ـ شهرکرد

45-امام زاده نرجس خاتون- قلعه سلیم

46-امام زاده بی‌بی هاجر- دستنا

47-ام امزاده بی‌بی عزیز – دیناران

48-امام زاده محمود -سرتنگ دیناران

49-امام زاده سیدگداعلی – مشایخ

50-امام زاده جعفر -گوشه ناغان

51-امام زاده عباسعلی- گندمان

52-امام زاده عبدالله ـ بروجن

53-امام زاده عزیز –اردل

54-امام زاده ملک خاتون -گوشه

55-امام زاده اسماعیل -برنجگان مشایخ

56-امام زاده جعفر شیاسی -میانکوه

57-امام زاده اسماعیل – شلیل

58-امام زاده احمد -ارمندعلیا ـ لردگان

59-امام زاده شاهزاده عبداله – ارمند ـ لردگان

60-امام زاده پیر محمدعلی – پشتکوه ـ فلارد

61-امام زاده محمد حنیفه- فلارد

62-امام زاده خواجه خسرو شهریار-فلارد

63-امام زاده جعفر پیران -میلاس ـ لردگان

64-امام زاده محمودی – میلاس

65-امام زاده سید محمد – منج

66-امام زاده حیدر نازک -ارمند ـ لردگان

67-امام زاده عباسعلی برجوئی -خانمیرزا ـ لردگان

68-امامزاده حسن شوار بارز ـمنج- لردگان

69-امام زاده احمد شیرمرد- فلارد

70-امام زاده زاد محمود- پشتکوه ـ فلارد

71-امام زاده حسن علی‌اکبر فلارد

72-امام زاده درویشان- پشتکوه ـ فلارد

 73-امام زاده پیرمحمدعلی- منج – لردگان

74-امام زاده رمضان انجو -میلاس ـ لردگان

75-امام زاده شاه ولی – سردشت ـ لردگان

76-امام زاده سید میراحمد ـ لردگان

77-امام زاده حیدر بن مالک ـ لردگان

78-امام زاده پیر قنبر ـ لردگان

79-امام زاده قنبر عبدال – میلاس ـ لردگان

80-امام زاده شاه عبدالباقی -میلاس ـ لردگان

81-امام زاده عبدالعظیم – جوانمردی  –خانمیرزا

82-امام زاده امیر خالق- سورک دستگرد

83-امامزاده اوریا- قلعه مدرسه- بارز ـمنج- لردگان

84-امام زاده بابا احمد -جوانمردی ـ لردگان

85-امام زاده پیر محمدعلی- ارمند ـ لردگان

86-امام زاده جعفر میرشاه منج-ـ لردگان

87-امام زاده حوریان چشمه خانی بارز –منج ـ لردگان

88-امام زاده شاعبدالرحمن – منج ـ لردگان

امام زاده ها-زیارت گاه های سرزمین بختیاری-کهگلویه و بویراحمد

(نیاز به تکمیل و ویرایش دارد)

 

1-امامزاده بی بی حکیمه-گچساران

2-امام زاده سید شمس الدین-گچساران

3-امام زاده سیدجمال الدین-کهگلویه

4-امام زاده شاهزاده محمد-گچساران

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط