دورت بگردم ایران

دورت بگردم ایران

دورت بگردم ایران

ایران جان 

فهرست مطالب

دورت بگردم ایران

متن  موسیقی  ملی و حماسی “وطن” از علیرضا عصار

اي وطن اي مادر تاريخ ساز                   اي مرا بر خاک تو روي نياز
اي کوير تو بهشت جان من                   عشق جاويدان من ايران من
اي ز تو هستي گرفته ريشه ام                نيست جز انديشه ات انديشه ام
آرشي داري به تير انداختن                    دست بهرامي به شير انداختن
کاوه آهنگري ضحاک کش                     پتک دشمن افکني ناپاک کش
رخشي و رستم بر او پا در رکاب              تا نبيند دشمنت هرگز به خواب
مرزداران دليرت جان به کف                  سرفرازان سپاهت صف به صف
خون به دل کردند دشت و نهر را            بازگرداندند خرمشهر را
اي وطن اي مادر ايران من                   مادر اجداد و فرزندان من
خانه من بانه من توس من                  هر وجب از خاک تو ناموس من
اي دريغ از تو که ويران بينمت              بيشه را خالي ز شيران بينمت
خاک تو گر نيست جان من مباد           زنده در اين بوم و بر يک تن مباد
وطن يعني همه آب و همه خاک           وطن يعني همه عشق و همه پاک
به گاه شير خواري گاهواره                   به دور درد پيري عين چاره
وطن يعني پدر مادر نياکان                  به خون و خاک بستن عهد و پيمان
وطن يعني هويت اصل ريشه              سر آغاز و سر انجام و هميشه
ستيغ و صخره و دريا و هامون            ارس زاينده رود اروند کارون
وطن يعني سراي ترک تا پارس            وطن يعني خليج تا ابد فارس
وطن يعني دو دست از جان کشيدن     به تنگستان و دشتستان رسيدن
زمين شستن ز استبداد و از کين          به خون گرم در گرمابه فين
وطن يعني اذان عشق گفتن               وطن يعني غبار از عشق رفتن
وطن يعني هدف يعني شهامت          وطن يعني شرف يعني شهادت
وطن يعني گذشته حال فردا               تمام سهم يک ملت ز دنيا
وطن يعني چه آباد و چه ويران          وطن يعني همين جا يعني ايران
وطن يعني رهايي ز آتش و خون        خروش کاوه و خشم فريدون
وطن يعني زبان حال سيمرغ             حديث جان زال و بال سيمرغ
سپاه جان به خوزستان کشيدن          شهادت را به جان ارزان خريدن
نماز خون به خونين شهر خواندن       مهاجم را ز خرمشهر راندن
وطن يعني اذان عشق گفتن              وطن يعني غبار از عشق رفتن
وطن يعني هدف يعني شهامت          وطن يعني شرف يعني شهادت
وطن يعني گذشته حال فردا              تمام سهم يک ملت ز دنيا
وطن يعني چه آباد و چه ويران          وطن يعني همين جا يعني ايران

شعر: علیرضا شجاع پور

دیدن این موسیقی ویدیو فوق العاده و زیبا در آپارات

————————————————————-


غرور ملی ایرانی | حس خوب | 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه تشکیل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۲۹۸ شمسی یعنی اواخر حکومت قاجاریه، نیروی زمینی ایران  برای اولین بار از حمایت دو هواپیمای انگلیسی، در حالی که خلبانان آنها نیز انگلیسی بودند، برخوردار شد. آن زماني بوده كه بلشويك هاي روسي با حمايت از ميرزا كوچيك خان، در صدد تجزيه گيلان بر آمدند و انگليسي‌ها كه از اين امر و پيشروي نيروهاي روسي به سمت تهران و جنوب بيمناك بودند، تصميم گرفتند كه با دو فروند هواپيما، نيروي 10هزار نفري دولت مركزي ايران را در سركوب دشمن حمايت كنند.

این رویکرد سبب شد که آنان پس از کودتای رضاخان نیز در ایجاد نیروی هوایی ایران اهتمام نمایند. اولین هواپیماهای نیروی هوایی ایران «یونکرس» آلمانی بود که در 1302 وارد کشور شد و اولین دانشجویان کارآموز در همین رشته در 1303 به روسیه رفتند و …

با وقوع كودتاي سوم اسفند 1299شمسي به دست رضا خان سردار سپه و تشكيل قشون متحدالشكل،رضاخان به فكر خريداري چند فروند هواپيما براي پشتيباني نيروي زميني خود افتاد و در پي آن، در سال 1301 شمسي، يك هواپيماي روسي در آسمان تهران ديده شد كه قطعات اين هواپيما را با صندوق به تهران آورده و در زمين‌هاي قاجار به هم وصل كرده بودند.

در ادامه، رضاخان تصميم گرفت كه در سازمان قشون متحدالشكل خود، در شعبه تنسيقات دايره عمليات، دفتري هم به نام دفتر هواپيمايي پيش‌بيني گردد و به اين ترتيب،براي نخستين بار در ارتش ايران، نام هواپيمايي جزو سازمان درآمد و در حقيقت، هسته مركزي نيروي هواييي ايران تشكيل شد.

در دفتر هواپيمايي،تشكيلات يك نيروي هوايي كه بتواند پشتيبان عمليات نيروي زميني در اجراي طرح هاي خود باشد ،طرح ريزي گرديد و براي عملي شدن اين طرح ،دولت ايران توسط سفير خود در واشنگتن براي خريد چند دستگاه هواپيما و تاسيس يك اداره هواپيمايي و تعليم عده اي،با دولت آمريكا در 26 دي ماه 1301شمسي، وارد مذاكره شده اند.

اما مذاكره با اين دولت نتيجه‌اي نداشت و دولت ايران ناگزير شد كه نخستين هواپيما را در همان سال از شركت يونكرس آلمان خريداري كند و در سال بعد نيز تيپ گيلان و مازندران ،دو هواپيماي ديگر از همان نوع به نام‌هاي گيلان و مازندران خريده و به تهران فرستادند و چند ماه بعد هم چهار هواپيما از نوع دوها ويلاند ،از روسيه خريداري شد

به اين ترتيب در اواخر سال 1302ش،نيروي هوايي ايران داراي هفت فروند هواپيما بود كه خلبانان و مكانيسين‌هاي آنها نيز آلماني و روسي بودند.

در ادامه، با توجه به گسترش نيروي هوايي، در مرداد ماه 1303 شمسي نخستين هيات دانشجويي ايران مركب از 10 نفر براي فراگيري فن خلباني به روسيه رفتند و بعلاوه يك نفر از افسراني هم كه در خرداد ماه همان سال براي تحصيل در رشته‌هاي مختلف مربوط به ارتش رفته بود،در رشته هواپيمايي مشغول به آموزش شد.

جنگنده اف14 تامکت

در اواخر سال 1303 شمسي نيز يك شركت آلماني به نام يونكرس،شعبه‌اي در ايران داير كرد و چند هواپيما براي حمل و نقل مسافر در خطوط تهران، مشهد، شيراز، انزلي و بوشهر به كار انداخت كه ارتش ايران به تدريج براي سركوب اغتشاشات داخلي، گاهي اوقات هواپيماها و خلبانان اين شركت را به صورت روزمزد به كار مي‌گرفت.

در سال 1304شمسي،دولت ايران بيست فروند هواپيماي ديگر از فرانسه،آلمان و روسيه خريداري كرد و در همين زمان،سرهنگ خلبان ايراني كه در خارج از ايران بود، ماموريت يافت كه با يكي از هواپيماهاي تازه خريداري شده، از فرانسه به سوي تهران پرواز كند و او نيز با آن هواپيما،از فرودگاه نظامي “ويلا كوپولي” پرواز كرد و پس از نشستن درچند شهر مسير خود، بالاخره در فرودگاه قلعه مرغي تهران فرود آمد.

در سال 1311 شمسي،سازمان هواپيمايي ايران عبارت بود از: يك گروه آموزشي، يك گردان شكاري و يك گردان بمباران و اكتشافي كه تابع اركان حرب قشون بودند و با وجود اين تشكيلات، با طرح جديدي اركان جنگ هوايي از نيروي زميني جدا شد و سازمان مستقل هواپيمايي، مركب از يك هنگ، فرماندهي و ستاد هنگ (مركب از سه ركن و يك دفتر ستاد) تشكيل گرديد.

در سال 1312 با توجه به گسترش قواي هوايي ايران و خريد روزافزون هواپيماهاي جنگي از خارج،دولت وقت تصميم گرفت كه براي بي‌نيازي از خريد هواپيما و يا حداقل براي كاستن هزينه خريد آنها نسبت به تاسيس كارخانه‌هاي هواپيما سازي اقدام كند.

جنگنده اف 4 فانتوم

تا شهريور 1320 كه پايان دوران حكومت پهلوي اول است، نيروي هوايي ايران داراي 283 فروند هواپيما ،فرماندهي و ستاد نيرو و منضمات آن، سازمان واحدهاي هوايي شامل پنج هنگ (تبريز،مشهد،هنگ بمباران تهران،هنگ قلعه مرغي تهران و اهواز ) و آموزشگاه خلباني گرديد.اما در همين زمان با حمله نيروهاي متفقين به ايران،اولين ضربه سازماني ناشي از اشغال كشور،بر اين نيرو وارد شد و اين نيرو از 12مهر 1320در اختيار وزارت جنگ گذاشته شد و به صورت اداره پنجم آن وزارتخانه درآمد.

نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران

اشک شوق همافران هنگام رژه 19 بهمن در برابر امام

روزنامه‌ کیهان در بعداز ظهر روز 19 بهمن عکس همافران را در حالی که با امام خمینی ادای احترام می‌کردند، در صفحه‌ اول چاپ کرد. این حادثه برای باقیماندگان رژیم سخت گران آمد. بختیار در غروب همان روز به قره‌باغی زنگ زد و گفت: «آیا روزنامه‌ کیهان را دیده‌اید؟» قره‌باغی گفت: نه؛ بختیار توضیح داد که عکس عده‌ای از پرسنل نیروی هوایی را در اقامتگاه آقای خمینی چاپ کرده است. بختیار مدعی شد که این عکس مونتاژ است و به ژنرال دستور داد تا آن را تکذیب کند».بختیار که پیش از همه از این واقعه خشمگین شده بود، در مجلس شورای ملی گفت: «ملاحظه کنید همین روزنامه کیهان روز پنجشنبه عکس و خبری از یک رژه‌ نظامی چاپ کرد و به صورت بچه‌گانه عکس را مونتاژ نمود که جزئیات آن را اهل فن می‌دانند».

بیعت همافران و خلبانان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمدرضا پهلوی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در نیروهای نظامی و به‌ویژه نیروی هوایی کرده بود، امید داشت در آخرین روزهای سلطنت خود ارتش از وی در برابر ملت حمایت کند. علی‌رغم این تصور در 19 بهمن 1357 با بیعت همافران و خلبانان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی و پیوستن آنان به انقلاب اسلامی، تمام آرزوهای شاه نقشِ بر آب شد.

جنگنده آذرخش

راهپیمایی فوق به قدری عظمت داشت که حتی انعکاس آن، همان شب در بخش فارسی رادیو بی.بی.سی اعلام شد. و نهایتا همین راهپیمایی بود که مقدمات راهپیمایی و بیعت روز 19 بهمن ماه را فراهم ساخت و ترس و هراس را در دل نیروها از بین برد؛ هر چند همان شب چند نفر از برادران پرسنل توسط نیروهای ضداطلاعات در خانه‌های سازمانی دستگیر شدند. اما هیچ تأثیر منفی بر روی روحیه‌ی افراد نگذاشت. تمام دلهره‌ها و وحشت‌ها از بین رفت، از فردای آن روز اخبار راهپیمایی به تمام پایگاه‌های هوایی در سراسر ایران مخابره شد، گویا می‌بایستی پیروزی انقلاب و به ثمر نشستن خون شهیدان نهضت به دست پرسنل نیروی هوایی رقم بخورد.

روز هفتم بهمن نیروهای ضد اطلاعات ارتش با هماهنگی عوامل ساواک به منازل سازمانی پرسنل واقع در شهرک نظامی قصر فیروزه یورش برده و آن تعداد از پرسنلی را که قبلا مورد شناسایی واقع شده بودند، دستگیر کرده و به نقطه‌ی نامعلومی منتقل کردند.

با پيدايش نشانه‌هاي فروپاشي رژيم پهلوي در سال 1357، به دليل گسل‌هايي كه در نيروي هوايي در آن زمان پديد آمده بود، از جمله‌ نارضايتي‌هاي‌ درون‌سازماني‌ آن، باعث شد كه نيروي هوايي در جريان رويدادهاي انقلاب، زودتر از نيروهاي ديگر از رژيم پهلوي گسسته و به امواج انقلاب بپيوندد. بخصوص همافران اين نيرو در هدايت افراد نيروي هوايي به سمت انقلاب نقش مهمي داشتند.

نیروی هوایی و دفاع مقدس

با شروع جنگ،ضروري‌ترين مساله‌اي كه به ذهن خطور مي‌كرد،مساله مقابله به‌مثل و جلوگيري از پرواز هر چه بيشتر هواپيماهاي عراقي بر روي ايران بود.

جنگنده اف 5

در همان روز نخست شروع جنگ، با همت فرماندهان دلير نيروي هوايي مثل شهيد محمد جواد فكوري، نيروي هواي توانست با به پرواز در آوردن 200 هواپيما و عبور دادن 140 فروند از آنها به داخل مرزهاي عراق، پاسخ شايسته‌اي به تجاوز نيرو‌هاي عراقي داده و مانع از پروازهاي بعدي آنان به داخل فضاي هوايي ايران شود.

يروي هوايي در قبل از انقلاب،داراي بيش از 450 هواپيماي جنگي پيشرفته،شامل پيشرفته‌ترين هواپيماهاي شكاري آن زمان يعني F-14 بود و حدود پنج هزار خلبان ورزيده در اختيار داشت و در سال 1357،در مقايسه با نيروي زميني و دريايي، بسيار پيشرفته‌تر بود و در بين نيروهاي هوايي جهان سوم، بي‌مانند بود. در حدود 76 فروند بالگرد و 15 اسكادران موشك زمين به هوا نيز اين توانايي را تكميل مي‌كرد و 166 فروند (F-5)، 190فروند فانتوم و 77 فروند تامكت بخشي از هواپيماهاي مذكور بودند.

به هر حال نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با داشتن سربازان زبده و كارآمد (از خلبانان تا سربازان وظيفه) توانست از همان لحظات اوليه شروع جنگ،با طرح‌ريزي و اجراي عمليات‌هاي متعدد، اين اصل مهم را مورد توجه قرار دهد كه با زمين‌گير كردن هواپيماهاي عراقي و كسب برتري هوايي،فرصت زمان كافي جهت حصول به اهداف زير را به دست آورد:

         فرصت لازم جهت سازماندهي نيروهاي پراكنده سطحي و انجام طرح‌ريزي‌هاي اوليه پدافندي را فراهم كند.

         نيروهاي سطحي از پشت جبهه به مناطق عملياتي انتقال يابند.

         كاهش توان رزمي دشمن باعث كاهش پوشش‌هاي هوايي آن شود.

         ظرفيت جنگي دشمن در دست زدن به حملات احتمالي هوايي به نقاط حساس و حياتي كشور كاهش يابد.

جنگنده صاعقه

جهت دستيابي به اهداف مورد نظر،نيروي هوايي با كسب برتري هوايي و به دست گرفتن ابتكار عمليات،موج حملات جنگده بمب افكن‌هاي خود را متوجه يكان‌هاي زرهي،پياده،مكانيزه و توپخانه و قرارگاه‌هاي تاكتيكي،نقاط آمادي،ستون‌هاي نظامي و همچنين محورهاي مواصلاتي نيروهاي دشمن كرد.

نیروی هوایی در عملیات شکست حصر آبادان

در ادامه جنگ،نيروي هوايي در عمليات شكست حصر آبادان با به‌كار گرفتن هواپيماهاي شكاري و عكس‌‌برداري هوايي و شناسايي تاكتيكي قبل از اجراي عمليات بر فراز منا‌طق اشغالي و عقبه جبهه‌ها و به دست آوردن اطلاعات جامعي از توانايي‌ و محدوديت‌ها،تجمع و تمركز نيروها،تركيب و ترتيب قوا، جابه‌جايي و تحركات عراقي‌ها و در اختيار فرماندهان جنگ قرار دادن جهت اجراي اين عمليات شركت كرد كه اين عمليات با پيروزي كامل در مهر ماه 1360انجام شد.سپس در عمليات طريق‌القدس كه به منظور آزادسازي بستان و تامين تنگه چزابه در محور بستان -سوسنگرد انجام شد،خلبانان نيروي هوايي،روزانه با انجام دَه‌ها سورتي پرواز به بمباران خطوط مقدم جبهه‌ها پرداختند و سپس ماموريت‌هاي تامين اطلاعات تاكتيكي،طرح‌ريزي براي تهيه آتش پشتيباني از هوا ،قطع خطوط مواصلاتي و جدا سازي نيروها و پشتيباني نزديك هوايي از نيروهاي سطحي و انهدام مراكز تجمع دشمن براي ايجاد شكاف در خطوط مستحكم تماس و همچنين تامين دفاع هوايي از عقبه و عمق مناطق عملياتي و تامين پوشش هوايي ارتفاع كم،متوسط و بالا جهت عمليات بعدي را عهده‌دار شد.

نیروی هوایی در عملیات فتح المبین

در عمليات معروف فتح‌المبين نيز نيروي هوايي ، نقش پدافند هوايي را بر عهده داشت و سايت هاي 4و 5 موشكي و ايستگاه رادار دهلوان كه در اختيار ارتش عراق قرار گرفته بود آزاد شد و نيروي هوايي ايران توانست 27 فروند از انواع هواپيماهاي عراقي را مورد هدف قرار داده و سرنگون كند.در ادامه آن، در عمليات بيت‌المقدس كه با توجه به استعداد و تركيب جديد نيروي زميني عراق، ضرورت بكارگيري حجم وسيع‌تري از امكانات آفندي و پدافندي هوايي از سوي ايران به خوبي احساس مي‌شد،با اتخاذ تدابير مناسب عملياتي و تغيير تاكتيك نيروي هوايي ايران،تمهيدات ارتش عراق خنثي شد و با انجام عمليات پشتيباني نزديك خلبانان ايراني، خرمشهر آزاد شد.

جنگنده م

به طور كلي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با رشادت، دلاوري و پايمردي سربازانش در طي دوران دفاع مقدس و اهداي شهيدان و جانبازان بسياري در راه پاسداري از وطن و دين اسلام ،توانست خدمات ارزنده‌اي را به جمهوري اسلامي ايران ارائه دهد.

نیروی هوایی ایران پس از انقلاب، با قطع رشته‌های وابستگی به یکی از مقتدرترین قوای هوایی در منطقه و جهان تبدیل شد.

پایگاه های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی هوایی ارتش هم‌اکنون ۱۴ پایگاه هوایی نظامی شناخته شده در اختیار دارد

پایگاه اول: تهران (مهرآباد)

پایگاه دوم: تبریز (فکوری)

پایگاه سوم: همدان (نوژه)

پایگاه چهارم: دزفول (وحدتی)

پایگاه پنجم: امیدیه (اردستانی)

پایگاه ششم: بوشهر (یاسینی)

پایگاه هفتم: شیراز (عباس دوران)

پایگاه هشتم: اصفهان (عباس بابایی)

پایگاه نهم: بندرعباس

پایگاه دهم: چابهار (کنارک)

پایگاه یازدهم: تهران (دوشان تپه)

پایگاه دوازدهم: بیرجند

پایگاه سیزدهم: زاهدان

پایگاه چهاردهم: مشهد (ناصر حبیبی زهام)

پایگاه پانزدهم: عقاب ۴۴

از ۱۴ پایگاه هوایی فعال در ایران، دو پایگاه امیدیه و زاهدان، پس از تغییرات ساختاری در نیروی هوایی ارتش، به نیروی پدافند هوایی ارتش واگذار شدند و پایگاه دوشان‌تپه تهران نیز، پایگاه آموزشی می‌باشد.

 

جنگنده کوثر

پایگاه هوایی راهکنشی عقاب ۴۴ نهاجا

در بهمن ماه ۱۴۰۱ برای اولین بار خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گزارشی از پایگاه هوایی راهکنشی عقاب ۴۴ نهاجا پخش کرد که یک پایگاه هوایی مخفی در عمق چند ده متری کوه است و در این گزارش ادعا شد که چندین پایگاه هوایی مخفی مانند این پایگاه در ایران وجود دارد

در اسفندماه سال ۱۳۹۳ نیروی هوایی ارتش، اقدام به راه‌اندازی گردان‌های رزمی پهپادی، در کلیه پایگاه‌های هوایی نمود. نخستین دوره خلبانان پهپاد نیز به صورت آکادمیک آموزش دیدند. به گفته فرمانده پهپاد نیروی هوایی ارتش، از پهپاد در ماموریت‌های شناسایی، مراقبت، مشاهده صحنه نبرد، جمع‌آوری اطلاعات، انجام پروازهای رزمی، اجرای جنگ الکترونیک، عملیات فریب، عملیات‌های انتحاری، شکاری رهگیر، آموزشی و پشتیبانی فرماندهی، استفاده می‌شود. همچنین در کلیه مأموریت‌هایی که می‌خواهند نیروی انسانی به صورت مستقیم درگیر نشود، پهپادها به‌عنوان مکمل پروازهای جنگنده‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند

عملیات کمان ۹۹

عملیات کمان ۹۹ (یا عملیات سایه البرز) پس از عملیات انتقام (نخستین پاسخ، در فاصله زمانی ۲ ساعت پس از حمله رسمی عراق به ایران) توسط نیروی هوایی ارتش طرح‌ریزی و اجرا شد. این عملیات اولین عملیات هوایی گسترده‌ای بود، که توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از حمله عراق به ایران و در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۵۹ انجام گرفت در عملیات کمان ۹۹ شمار ۲۰۰ فروند هواپیمای جنگنده شرکت داشتند، که از این تعداد، تعداد ۱۴۰ فروند، از مرز عبور کردند و ۶۰ فروند دیگر نیز وظیفه پشتیبانی را برعهده داشتند. در این عملیات خلبانان ایرانی، فرودگاه‌ها و آشیانه‌های نظامی متعلق به نیروی هوایی عراق و ارتش عراق را در مناطق کرکوک، موصل، رشید، حبانیه، ناصریه، شعیبیه، کوت و المثنی، مورد هدف قرار دادند. در عملیات کمان۹۹ نیروی هوایی ارتش، از جنگنده-بمب‌افکن‌های اف-۵ و اف-۴؛ برای بمباران مواضع، از هواگردهای شکاری-رهگیر اف-۱۴؛ برای محافظت از هواپیماها، از هواپیماهای بوئینگ ۷۴۷ و بوئینگ ۷۰۷؛ برای سوخت‌رسانی و از هواپیمای سی-۱۳۰ هرکولس؛ به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی جهت مشخص کردنِ محل پایگاه‌های موشکی، استفاده شد. کمان ۹۹ بزرگ‌ترین عملیات نظامی تاریخ نیروی هوایی ایران و عملیاتی موفق بود، که باعث برتری هوایی ارتش ایران در ماه‌های آغازین جنگ ایران و عراق شد.

سو

عملیات اچ-۳

عملیات اچ-۳ در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با هدف حمله به پایگاه هوایی اچ-۳ در خاک عراق و در نزدیکی مرز اردن انجام گرفت. در این عملیات بیش از ۴۸ هواپیمای عراقی که بیشتر آن‌ها بمب‌افکن‌های ساخت روسیه بودند، از بین رفتند.

عملیات اوسیراک

عملیات شمشیر سوزان (حمله به اوسیراک) یا عملیات اوسیراک، از عملیات‌های هوایی در طول جنگ ایران و عراق بود، که توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ ۸ مهر ۱۳۵۹ (۳۰ سپتامبر ۱۹۸۰) سازماندهی و اجرا گردید. در طی این عملیات جنگنده‌های اف-۴ ایرانی، با نفوذ به عمق خاک عراق، تأسیسات اتمی اوسیراک را که در حال تکمیل و دریافت سوخت بود، بمباران کردند. ۳ ماه بعد، دومین حمله به این تأسیسات، توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شد، که این بمباران به انهدام کامل نیروگاه اتمی اوسیراک انجامید.

فرماندهان نیروی هوایی ارتش 

سرتیپ کیومرث ثقفی – از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۲۳ بهمن ۱۳۵۷

کفیل ریاست ستاد نیروی هوایی ملی ایران:

سپهبد سید سعید مهدیون – از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷۴تا ۲۷ بهمن ۱۳۵۷

رئیس ستاد نیروی هوایی ملی ایران:

سپهبد شاپور آذربرزین – از ۲۷ بهمن  ۱۳۵۷تا ۶ اسفند ۱۳۵۷

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

سرتیپ اصغر ایمانیان – از ۶ اسفند ۱۳۵۷ تا ۲۰ مرداد ۱۳۵۸

سرلشکر مصطفایی – از ۲۰ مرداد ۱۳۵۸تا ۲۸ مرداد ۱۳۵۸

سرلشکر امیربهمن باقری – از ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۵۹

سرهنگ جواد فکوری – از تیر ۱۳۵۹ تا ۲۱ شهریور ۱۳۶۰

سرهنگ محمدحسین معین‌پور – از ۲۱ شهریور ۱۳۶۰ تا ۴ آذر ۱۳۶۲

سرهنگ هوشنگ صدیق – از ۴ آذر ۱۳۶۲ تا ۱۰ بهمن ۱۳۶۵

سرهنگ منصور ستاری – از ۱۰ بهمن ۱۳۶۵ تا ۱۵ دی ۱۳۷۳

سرتیپ حبیب بقایی – از ۶ بهمن ۱۳۷۳ تا ۶ خرداد ۱۳۸۰

سرتیپ سید رضا پردیس – از ۶ خرداد ۱۳۸۰ تا ۱۴ مهر ۱۳۸۳

سرتیپ کریم قوامی – از ۱۴ مهر ۱۳۸۳ تا ۶ آبان ۱۳۸۵

سرتیپ احمد میقانی – از ۶ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۰ شهریور ۱۳۸۷

سرتیپ حسن شاه‌صفی – از ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

سرتیپ عزیز نصیرزاده – از ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سرتیپ حمید واحدی – از ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ تاکنون

وئینگ-سی‌اچ-۴۷شینوک

ناوگان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تعداد پرسنل نیروی هوایی ارتش در حدود ۵۲ هزار نفر است. هواپیماهای فعال در نیروی هوایی ارتش بر اساس آمار غیررسمی شامل این موارد است:

 

هواگرد تصویر اصلیت تعداد نقش

اف14تامکت

اف14 تامکت

آمریکا 62 جنگنده رهگیر-برتری هوایی

اف5 نورثروپ

اف 5

آمریکا 60 چندمنظوره

اف4 فانتوم

اف4فانتوم

آمریکا 70 چندمنظوره

سوخو24

سوخو24

روسیه 34 جنگنده بمب افکن

میگ29

میگ29

روسیه 43 جنگنده برتری هوایی

صاعقه

جنگنده صاعقه

ایران 15 چندمنظوره

آذرخش

جنگنده آذرخش

ایران 10 پشتیبانی نزدیک هوایی

کوثر

جنگنده کوثر

ایران 12 چندمنظوره

داسو میراژ اف1

داسو میراژ اف1

فرانسه 24 چندمنظوره

چنگدو جی7

چنگدو جی7

چین 20 رهگیر

سی130

سی130

آمریکا 36 ترابری-تاکتیکی

بالگرد بل214

آمریکا 167 چندمنظوره

سی اچ 47-شینوک

وئینگ-سی‌اچ-۴۷شینوک

آمریکا 51 حمل و نقل سنگین

پهبادکمان12

پهباد کمان12

ایران **** پهباد رزمی

پهباد کمان22

پهباد کمان22

ایران **** رزمی-شناسائی

پهباد ابابیل3

پهباد ابابیل3

ایران **** رزمی-شناسائی

پهباد کرار

پهباد کرار

ایران **** رزمی-انتحاری

پهباد آرش

پهباد آرش

ایران **** انتحاری

پهباد فطرس

پهبادفطرس

ایران **** رزمی

پهباد مهاجر6

پهبادمهاجر6

ایران **** شناسائی-رزمی

پهباد امید

پهباد امید

ایران **** شناسائی-انتحاری

پهباد کیان

پهباد کیان

ایران **** انتحاری

پهباد صادق

پهباد صادق

ایران **** شناسائی

دانشگاه نیروی هوایی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری یا به‌اختصار؛ دانشگاه هوایی، دانشجویان داوطلب را در رشته‌های زیر آموزش می‌دهد:

دانشکده پرواز: خلبانی، خلبانی پهپاد و مراقبت پرواز

دانشکده هوافضا: مهندسی هوافضا و مهندسی نگهداری هواپیما

دانشکده کنترل: پدافند، فاشا (فرماندهی اطلاعات و شناسایی)

دانشکده برق: مهندسی برق و جنگال (جنگ الکترونیک)

دانشکده کامپیوتر: مهندسی رایانه گرایش مهندسی نرم‌افزار

دانشکده مدیریت: مدیریت

دانشکده تحصیلات تکمیلی: رمزخوانی و امنیت پرواز

از آنجا که دانش‌آموختگان این دانشگاه، افسران نیروی هوایی ارتش خواهند بود، در زمان دانشجویی، افزون بر آموزش‌های علمی، دوره‌های آموزش نظامی را نیز می‌گذرانند. ساختمان مرکزی دانشگاه علوم و فنون هوایی، در منطقه مهرآباد جنوبی مستقر می‌باشد.

دیدن این ویدیوی بسیار زیبا و غرور انگیز در آپارات

—————————————————————–

نماهنگ حماسی و معروف خلبانان-با صدای ماندگار جمشید نجفی-فارسی و آذری

آهنگ خلبانان ملوانان

موسیقی و سرود انقلابی عنوان : خلبانان

خواننده : جمشید نجفی و گروه کر زبان :آذری و فارسی

آهنگساز : فیروز برنجان(بابک رادمنش)

شاعر : فیروز برنجان(بابک رادمنش)

شیوه اجرا : ارکستر

جمشید نجفی-خواننده آهنگ خلبانان

نماهنگ زیبای خلبانان با صدای ماندگار جمشید نجفی. این اثر برای اولین بار در سال 1359 و بعد از حمله هوایی عراق به خاک ایران و پاسخ نیروی هوایی کشورمان به این حمله، سروده و خوانده شد. خلبانان ساخته بابک رادمنش که لقب هنری فیروز برنجان بعد از عزیمت به خارج از کشور است،می باشد او را با آثار بسیار معروفش می شناسیم. خیلی ها هم می دانند که او پدر سامی یوسف است.

فیروز برنجان :

فیروز برنجان-سامی یوسف

اوایل انقلاب که رد صداوسیما بودم چند سرودی را که خودم ساخته بودم، به زبان فارسی یا آذری اجرا کردم. در همان دوره که آهنگساز صداوسیما بودم روزی استاد علی معلم که با هم همکار بودیم به من گفتند شعر «در عشق زنده باید» مولانا را خیلی دوست دارم و علاقمندم که شما روی آن آهنگی بسازی و با صدای خودت آن را اجرا کنی. من هم این کار را انجام دادم که از صداوسیما پخش و مورد استقبال واقع شد ولی کلا آن زمان علاقه زیادی به خواندن نداشتم.

پرواز کن ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ جمشید نجفی منزل ما مهمان بود و من مشغول نوشتن نت قطعه ای بودم که باید فردای آن روز در رادیو ضبط می شد. همان موقع از حمله عراق به ایران باخبر شدیم. به علت نزدیکی خانه ما به فرودگاه صدای مهیب انفجاری را شنیدیم و مثل همه همسایه ها به پشت بام رفتیم. بهت زده ایستاده بودم که با دست اشاره کرده و بلند گفتم «پرواز کن!» جمشید گفت چی؟! گفتم هیچی، شما فقط فردا در رادیو حضور داشته باش. تا صبح روز بعد، شعر و آهنگ «خلبانان» را ساختم و تنظیم کردم و به سازمان رفتم.

آن زمان خودم جزو شورای موسیقی سازمان بودم. سرود را به همکاران دیگرم نشان دادم و آنها هم استقبال کردند. تصمیم به ضبط گرفتیم. این قطعه توسط ارکستر بزرگ رادیو و ارکستر آذربایجانی در استودیو ۸ رادیو اجرا شد. یکی از افتخارات بزرگ من است که سرود «خلبانان» بعد از ۳۴ سال هنوز مورد توجه مردم است.»

دیدن این ویدیو نوستالوژی و زیبا در آپارات 

———————————————————————–


بزرگترین پروژه موسیقی ایران | “منو بشناس “| با اجرای 40خواننده پاپ ایران

آهنگ منو بشناس

۴۰ خواننده پاپ در ایران در تجربه ای کم نظیر در یک قطعه ملی میهنی با موضوع صلح ،همدلی و وحدت ملی با محوریت ایران تحت عنوان «منو بشناس» همخوانی کردند.

این اتفاق که برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران رقم می خورد، با حضور چهره های شاخص موسیقی پاپ تهیه وتولید شده است که موزیک ویدئوی خوش ساخت و حرفه ای این اثر هم بی نظیر است. این موزیک ویدئو به شعر احمد امیرخلیلی، آهنگسازی فرزاد فرزین، تنظیم‌کنندگی بهروز صفاریان، کارگردانی محمد اولاد و تهیه‌کنندگی میثم محمدحسنی در موسسه مأوا تهیه و تولید شده است.

بهروز صفاریان:حضور در این اثر فعالیت خوانندگی محسوب نمی‌شود، این اثر یک اتفاق ملی بود. ما در تاریخ موسیقی چنین اتفاقی نداریم صدای برخی از خوانندگان در این پروژه نیست، در حالی که تصویرشان دیده می‌شود. علت این امر این بود که قصدِ ما درست کردنِ یک تک آهنگ نبوده است. ما می‌خواستیم کاری انجام دهیم که خوانندگان مختلف با طرفداران مختلف و با جهان بینیِ مختلف را کنار هم داشته باشیم تا اتحاد را بیشتر شکل دهیم و آن را گسترش دهیم.

خشایار اعتمادی: اینکه چهل خواننده کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و در کلام آن در عین اقتدار، لطافتی را از کشور بیان کرده است من و همکارانم با نیت ایران و مردم ایران این کار را خواندیم و بحث ملیت و آئین را شامل می‌شد هر کسی که به کشور خودش علاقه دارد باید بخواند.

خوانندگان این اثر فاخر وبی نظیر : پرواز همای، فرزاد فرزین، رضا صادقی، مهدی مقدم، حمید هیراد، علی اصحابی، مهدی یغمایی، بهرنگ بهادرزاده، کاوه آفاق، شهریار صیقلانی، خشایار اعتمادی، روزبه نعمت اللهی، بهروز صفاریان، حمید حامی، عماد طالب‌زاده، سینا شعبانخانی، سینا درخشنده، پدرام پالیز، معراج محمدی، امیر قنادی، آرش قنادی، کیارش پوزشی، شهرام شکوهی، حسین توکلی، حجت اشرف‌زاده، علی لهراسبی، گرشا رضایی، پیام صالحی، سامان جلیلی، حامد همایون، رستاک حلاج، حامد طاها، محمدرضا عیوضی، حسین حقیقی، علی رهبری، آرین بهاری، احسان حق شناس، مجتبی کبیری، علیرضا قرایی منش و مصطفی راغب اسامی خوانندگانی است که در پروژه «منو بشناس» حضور داشتند.

متن این قطعه حماسی مل غرور آفرین:

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم وگر سر به سر تن به کشتن دهیم
به از آن که میهن به از آن که میهن به دشمن دهیم
من یه خاکم که زخمی جنگه ایستاده با این که مجروحه
من یه خاکم که خنده ی صلحم جنگ نه تو دفاع ولی کوهه
از شمالم قنوت در محراب تا جنوبم سماع مولاناست
دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست
من صدای خروش کارونم ایستاده به وسعت سبلان
مردمم سر به زیر در تاریخ مردم سربلند در دوران
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در طوفانم
منو بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو بشناس که من ایرانم
پای سختی به قدرت تقدیر شور شیرین عشق با فرهاد
کشور قوم و مذهب و آیین سرزمین همیشه ی آزاد
خاک آرامشه خلیج فارس وسط مرز های طوفانی
سر فدای وجب وجب این خاک
پایان گنبد خراسانی
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در طوفانم
منو بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو بشناس که من ایرانم
از شمالم قنوت در محراب تا جنوبم سماع مولاناست
دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست
من صدای خروش کارونم ایستاده به وسعت سبلان
مردمم سر به زیر در تاریخ مردم سربلند در دوران
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در طوفانم
منو بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو بشناس که من ایرانم

دیدن این موزیک ویدیوی بسیار غرور انگیز و زیبا در آپارات

 

بازگشت به لیست